Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u srijedu i četvrtak 25. i 26. ožujka 2015. održali su se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta bila su otvorena oba dana od 8 do 20 sati.

Na izborima su imali pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice provodili su se istodobno na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu, i to prema odredbama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

Link na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/izbori-za-studentski-zbor-sveucilista-u-zagrebu-i-studentske-zborove-sastavnica/

Održani studentski izbori u ak.god. 14/15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *