Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika

Upis na studij

Sveučilište u Zagrebu – Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2015./2016.

Odluka o upisu na preddiplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2015./16.

Prijave na preddiplomski studij obavljaju se putem nacionalnog portala www.postani-student.hr.

UPIS U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE AK. GOD. 2015./2016.

Upisna kvota za Preddiplomski sveučilišni studij – Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2015/16:
85 za hrvatske državljane i državljane EU-a
5 za strane državljane

Ukoliko se ne popuni upisna kvota za studente strane državljane, ona se neće
popuniti sa studentima hrvatskim državljanima i državljanima EU-a.

Upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezija i geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodit će se

20. i 21. srpnja 2015. godine

od 8.30 do 14.00 sati u Studentskoj referadi

Na upis je potrebno donijeti:

 1. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (original)
 2. Rodni list ili Izvod iz matice rođenih (original) – može biti stariji od 6 mjeseci
 3. Domovnicu (kopija)
 4. Dvije fotografije 4 x 6
 5. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kn. Uplata se vrši u korist žiro računa Geodetskog fakulteta IBAN: HR6523400091100010196,za poziv na broj upisati 652641-121, a za svrhu Troškovi upisa i upisnih materijala.
 6. Kopiju osobne iskaznice

Komplet upisnog materijala (upisni list, prijavni list i lozinku za upis) preuzima se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice.

Redoviti studenti ne plaćaju participaciju prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Strani državljani plaćaju punu participaciju od 8400 kuna. Više o participacijama i nakanadama.


Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik (viša razina) – do 100 bodova
 • Matematika (viša razina) – do 300 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik – do 100 bodova
 • Fizika ili Informatika* – do 100 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti – nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar);
 • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili InformatikaIZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

 

Upisi u ak.god. 2015/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *