Glavni urednici:

Viktor Mihoković vmihokovi@geof.hr

Franka Grubišić fgrubisic@geof.hr

Grafički urednici:

Franka Grubišić fgrubisic@geof.hr

Tehničko uredništvo:

Luka Trgovac ltrgovac@geof.hr

Urednik teme broja:

Viktor Mihoković vmihokovi@geof.hr

Luka Zalović lzalovic@geof.hr

Uredništvo novosti:

Luka Zalović lzalovic@geof.hr

Počasni urednici:

prof. emeritus Nedjeljko Frančula,

Adresa: Geodetski fakultet

Kačićeva 26 10 000 Zagreb

URL: http://www.geof.unizg.hr/~nfrancul/

E-mail: nfrancul@geof.hr

Telefon: + 385 (1) 4639 225

Soba: 144

prof. dr. sc. Miljenko Solarić,

E-mail: miljenko.solaric@geof.hr

prof. emeritus Nikola Solarić,

Adresa: Geodetski fakultet

Kačićeva 26 10 000 Zagreb

URL: http://www.geof.unizg.hr/~nsolaric

E-mail: nsolaric@geof.hr

Telefon: + 385 (1) 4639 405

Soba: 9

Uredništvo elektroničke verzije časopisa:

Luka Zalović lzalovic@geof.hr

Tomislav Horvat thorvat@geof.hr

Lektori:

Nikolina Janković