URL:
Ekscentar online
Hrčak

Mrežna inačica: ISSN 1848-6398
Tiskana inačica: ISSN 1331-4939

UDK: 378 528
Glavni urednici (editor-in-chief): Viktor Mihoković, Franka Grubišić

Adresa (Address):
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet (University of Zagreb – Faculty of Geodesy)
10000 Zagreb, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Hrvatska (Croatia)
e-mail: ekscentar@geof.hr

Naklada (Copies): 2500
Izdavač (Publisher): Studentski Zbor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26/V, HR-10000 Zagreb
Tisak (Press): Intergrafika ttž d.o.o., Bistranska 19, 10000 Zagreb
Broj žiro računa (Account number): 2340009-1100010196, MT-182

 


 

U prilogu novi recezentski list ovdje.

Upute za pisanje članaka možete preuzeti ovdje.