Studentski zbor Geodetskog fakulteta osnovan je kada i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine iako je sa aktivnim djelovanjem počeo nekoliko godina kasnije.

Službeno se sastoji od 12 članova (dvoje predstavnika za svaku godinu preddiplomskog i diplomskog studija, starog studijskog programa te poslijediplomskog studija). Studentski zbor zastupa prava i interese svih studenata Geodetskog fakulteta. Članovi zbora sudjeluju u Fakultetskom vijeću, Odboru za nastavu, te u ostalim odborima koji se osnivaju vezano uz aktivnosti na fakultetu. Studentski zbor Geodetskog fakulteta ima i svog predstavnika u Sveučilišnom zboru.