Ekscentar je časopis studenata Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Izlazi jednom godišnje, a pokriva područje studentskog života, geodezije, geoinformatike i ostalih srodnih disciplina znanstvenog, stručnog, popularno-znanstvenog i edukativnog karaktera.

Izdaje ga Studentski zbor Geodetskog fakulteta, zasnovan je na volonterskom radu studenata i u potpunosti je besplatan svim čitateljima. Autori članaka su studenti, profesori i asistenti matičnog fakulteta te domaći i inozemni stručnjaci iz područja geodezije i geoinformatike. Osim u tiskanom obliku, časopis je u potpunosti dostupan i u digitalnom obliku na web portalu Hrčak.

Online verzija na portalu Hrčak ili u arhivi.